Poprzedni temat «» Następny temat
>>> REGULAMIN - CZYTAJ i STOSUJ <<<
Autor Wiadomość
Sephiria 
Administrator
Divinity of wordsWiek: 39
Dołączyła: 13 Wrz 2003
Posty: 2579
Skąd: Pozna?
  Wysłany: Sro 25 Lut, 2004 14:40   >>> REGULAMIN - CZYTAJ i STOSUJ <<<

Witam nowoprzyby?ych forumowiczy, a tak?e tych ju? z nami b?d?cych od jakiego? czasu. Prosz?, aby?cie zapoznali si? lub przypomnieli sobie zasady panuj?ce na forum, by oby?o si? bez zgrzytów. Oto zasady:

1) ?adnego chamstwa, obra?ania innych forumowiczy, podpuszczania, prowokowania innych i przeklinania. To samo obowi?zuje w przypadku post?powania wobec moderatorów i adminów. Ka?de ?wiadome i celowe dra?nienie, obra?anie czy napastowanie b?dzie karane. Modzi i admini s? ró?ni, jedni pozwalaj? na wi?cej, drudzy na mniej, ale pewnych granic nie wolno w post?powaniu z nimi przekracza?. K?ótnie i prywatne potyczki prosz? za?atwia? drog? Prywatnych Wiadomo?ci, a NIE na forum. Za ?amanie tego punktu regulaminu osoba mo?e liczy? si? z kar? ci??kiego warningu do bana w??cznie.

2) Naturalnym jest, ?e ka?dy lubi jak ludzie s? mili i nikt przeciwko temu nic nie ma. Problem pojawia si? wtedy, gdy kto? staje si? zbyt mi?y dla wszystkich, czyli jest zwyk?ym wazeliniarzem. Takich osób si? tutaj nie lubi i pr?dzej czy pó?niej mod lub admin zwróci ci na to uwag?. Je?li nie pos?uchasz i dalej b?dziesz tak robi? to licz si? z tym, ?e dostaniesz warninga. To samo dotyczy podlizywania si? "na niby" - kiepski to ?art, a i komu? mo?e zaszkodzi?.

3) Zabrania si? poruszania tematyki czynów podlegaj?cych karze wed?ug Kodeksu Karnego, w tym mi?dzy innymi uprawiania marihuany, piractwa multimedialnego lub innych zakazanych owocków. Przez przez piractwo multimedialne rozumiemy: ?amanie zabezpiecze?, czy to w celu skopiowania programu lub dostania si? na firmowy serwer producenta gry (zarówno p?atne jak i niep?atne), polecanie lewych sklepów kopiuj?cych nielegalnie p?yty, oferowanie przez kogokolwiek i komukolwiek skopiowania p?ytek i podawanie linków do ?ci?gania gier/muzyki/filmów. Osoba posiadaj?ca pirata nie uzyska tutaj pomocy, a ka?dy post z pro?b? o pomoc przy pirackiej wersji b?dzie usuni?ty, a autor ukarany warningiem.

4) Nie podawaj linków do innych for i stron o tematyce Final Fantasy, bez uzgodnienia z administracj?. Zabraniamy umieszcza? odno?niki do innych stron w postach i podpisach, chyba ?e jest to uzgodnione z administracj?. W postach mo?na poda? odno?nik do innego serwisu, ale tylko wtedy, gdy chcemy w ten sposób przekaza? jak?? istotn? informacj? (np. adres sterowników). Reklama nie jest wa?n? informacj? i ka?da bez porozumienia z administracj? b?dzie karana warnigniem do bana w??cznie.

5) Prosz?, by? pisz?c nowy post zobaczy?/zobaczy?a, czy nie ma ju? gdzie? podobnego. Skorzystaj z opcji przeszukiwania forum. Na górze jest link "Szukaj" - po klikni?ciu wpisz w pole has?o, którego szukasz, zatwierd?, a wyszukiwarka zrobi reszt?. Je?li zak?adasz nowy temat, to postaraj si?, ?eby jego tytu? odzwierciedla? tre??. W ?adnym wypadku nie b?d? tolerowane tytu?y "Pytanie", "Pomocy", "Pomó?cie", "I co teraz". Tytu? ma by? zwiastunem tre?ci. Zdublowane tematy b?d? usuwane.

6) W przypadku pyta? o pomoc w przej?ciu gier, w dziale dla ka?dej cz??ci Fianl Fantasy jest specjalna kategoria HELP, przeznaczona dla wszelkich pró?b o pomoc w przej?ciem gry. Mo?na tam kierowa? wszelkie pytania odno?nie danej gry sprawy techniczne, porady, pro?ba o wyja?nienie fabu?y. Wszelkie ?le ulokowane i za?o?one tematy (tzn. za?o?one poza dzia?em Help) dotycz?ce pomocy z grami b?d? kasowane. Mod lub Admin mo?e równie? (ale nie musi) ukara? autora. Zbyt cz?ste uchylanie si? od przestrzegania tego punktu regulaminu b?dzie karane.

7) Ka?dy zarejestrowany i zalogowany u?ytkownik posiada (oprócz mo?liwo?ci pisania postów) dost?p do opcji EDYCJI i KASOWANIA swoich postów. Je?eli co? ci si? przypomnia?o lub zrobi?e?/a? b??d, to u?yj funkcji EDYTUJ . Aby usun?? swoj? wypowied? kliknij X. W ten sposób nie musisz pisa? nowych postów by co? doda?.

8) Dopuszczamy drobny off topic (czyli pisanie nie na temat) w w?tkach, ale pod warunkiem, ?e kwestie niezwi?zane z tematem to tylko ma?y u?amek wypowiedzi a nie jej wi?kszo??. W przeciwnym razie w?tek traci sens. Ca?kowicie do dyspozycji u?ytkowników oddajemy kategori? Off Topic, gdzie mo?esz pisa? o wszystkim do woli (z zastrze?eniem: nie przeklinaj, nie reklamuj). Posty z nadmiernym off topem bed? kasowane, a user przy braku poprawy dostanie warninga.

9) Jako wypowied? traktujemy minimum 1 zdanie lub równowa?nik. Posty sk?adaj?ce si? z: samych emotikonek, jednej litery, jednego s?owa, szeregu przypadkowych liter b?d? kasowane, a autor mo?e otrzyma? ostrze?enie

10) Definicje Off Topic i Spamu:

Off Topic to pisanie nie na temat, czyli odbieganie daleko od g?ównego nurtu rozmowy w danym w?tku i mówienie o czym? zupe?nie innym. Przyk?adowo w dyskusji o ulubionych postaciach z FF, zamiast pisa? o ulubionych bohaterach opowiadasz o ostatnich imieninach kuzynki.

Flood to inaczej zalew wielu postów w bardzo krótkim czasie. Przyk?adowo piszesz z kim? posty na zmian? (raz ty, raz kto? inny) co minut? - prawie tak jak na czacie.

Spam to zamieszczanie wiadomo?ci g?ównie o charakterze reklamowym.

11) Gdy opowiadasz komu? fragment fabu?y gry lub podpowiadasz co zrobi?, zaznacz to jako SPOILER - dla innych b?dzie to sygna?, ?e czytaj?c ten fragment mog? wybiec gdzie? za bardzo naprzód i zepsu? sobie niespodziank?. Spoilery zaznaczamy korzystaj?c z BBCode -> po napisaniu tekstu, zaznaczamy go i wciskamy przycisk 'CODE'.

12) Zanim napiszesz post typu "zgadzam si?" lub "popieram", b?d?," X jest cool", "X jest spoko" pobiegnij do sklepu po bu?ki. Takie uwagi nie wnosz? absolutnie nic do dyskusji, bo inni i tak nie wiedz? dlaczego dana rzecz Ci si? podoba. Sensem dyskusji jest wymiana pogl?dów i przekona?. Takie posty, które nic nie wnosz? do dyskusji, b?d? kasowane. Raz czy dwa mod mo?e ci zwróci? na to uwag?, ale je?li si? nie poprawisz, to dostaniesz warninga.

13) Moderator/Admin ma swobod? w doborze kary i zale?nie od stopnia wykroczenia oraz w?asnego zdania, mod/admin mo?e: upomnie? lub da? warning, uniemo?liwi? pisanie postów, zbanowa?, usun?? konto.

14) Mo?na mie? tylko jedno konto na raz. W przypadku dublowania, kasacji ulegn? wszystkie konta danej osoby.

15) Je?eli masz jakiekolwiek w?tpliwo?ci PYTAJ adminów i/lub starszych u?ytkowników - czasem lepiej si? zapyta? ni? zrobi? co? i si? potem narazi?. Z drugiej strony: staraj si? te? nie przegina?, bo pytaj?c modów/adminów non-stop o wszystko przeszkadzasz im w wykonywaniu obowi?zków i sp?dzaniu czasu na forum - mod/admin te? cz?owiek i odrobina zabawy mu si? nale?y.

16) Ortografia i interpunkcja to podstawa. Je?li wiesz, ?e robisz b??dy ortograficzne, to zanim co? napiszesz sprawd? swój tekst ze s?ownikiem. To, ?e ty masz "dysleksj?" nie oznacza, ?e nie obowi?zuj? ci? zasady pisowni. Tym bardziej powiniene?/na? nad sob? pracowa?. Przecinki i kropki te? s? wa?ne - bez nich Twoja wypowied? to g?szcz liter, których nie idzie zrozumie?, a oczy bol? od ba?aganu. Posty nieczytelne b?d? usuwane.

Specjalna wiadomo?? dla dzieci Neo: Firefox2 i 3 maj? wbudowan? opcj? poprawiania b??dów -> Taryfy ulgowej NIE B?DZIE.

17) Wybór moderatorów i osób zwi?zanych z obs?ug? strony jest wewn?trzn? spraw? administracji - nie zasypuj ludzi i forum pytaniami "jak mo?na zosta? zosta? modem", bo i tak ci nic to nie da.

18) Wszelkie kwestie sporne i sprawy bezprecedensowe, nieregulowane Regulaminem, rozstrzygaj? Moderatorzy, a w ostateczno?ci Admini (w szczególno?ci sprawy dyscyplinarne podlegaj? bezpo?rednio Sephirii).

19) W?a?ciciele Krypty zastrzegaj? sobie prawo odmówi? u?ytkownikowi prawa do korzystania z forum, wedle uznania.

Ze swojej strony ?ycz? mi?ego pobytu na forum i dobrej zabawy.
_________________
I’ve seen that frustration
Been crossed and lost and told no
And I’ve come back / unshaken
Let down and lived and let go.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 14