Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Sephiria
Nie 04 Lis, 2007 16:22
Final Fantasy XII
Autor Wiadomość
qfas 
Cactuar
Skwaszony BucWiek: 30
Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 207
Wysłany: Pią 12 Sie, 2011 16:52   

Vhaeraun napisał/a:
Nie s?dz? te? przy tym, ?eby jakiekolwiek argumenty, nie wa?ne jak ci??kie, zmieni?y moje zupe?nie subiektywne odczucia i stosunek do pewnych rzeczy.


Po to si? chyba jednak w?a?nie dyskutuje - ?eby w ogniu - s?usznej - argumentacji oponenta do swojej racji przekona?, nay?

Najpierw jednak - przepraszam, ?e odpisuj? dopiero teraz, ale "tak wysz?o". Wracaj?c do "adremu" - wielkie jak pole do gry w krykieta lokacje powita?em z otwartymi ramionami - po ?cie?kach w X (bo rozumiem, XI mimo ci?gu numeracji nie uznajemy za g?ówny nurt, MMO wszak rz?dzi si? swoimi prawami) by?y one niczym powiew ?wie?ego powierza w piwnicy. Szcz??ciem niewypowiedzianym by?o odkrycie, ?e Dalamasca Estersand (a dok?adnie ten kawa?ek przy Rabanastre) rozmiarami przebijaj? Calm Lands. Rado?? osi?gn??a zenit, gdy okaza?o si?, ze na ca?o?? krainy sk?ada si? kilka takich lokacji! Jaki? inny jRPG oferuje taki rozmach eksploracji (umówmy si?, ?e Grandia III przy ogromie lokacji nie oferowa?a w nich nic poza spor? przestrzeni? do biegania)? "Jednak nie sam? powierzchni? ?yje cz?owiek" jak zauwa?yli game designerzy, i odrzucili schemat ctrl+c ctrl+v, ka?d? miejscówk? w lokacji obdarzaj?c unikalnym wygl?dem i charakterem (a nie - jak w wspomnianej Grandii - rozpowszechniaj?c pola role o powierzchni miliona hektarów). Z miejsca wskaza?bym z dziesi?? miejsc w grze, gdzie chcia?bym sp?dzi? co najmniej wczasy. Dzi?ki temu lokacje - IMO - nie m?cz?, a ciekawo?? pcha do odkrywania i szperania po ka?dym zakamarku ?wiata gry. Zm?czy? mnie jedynie chyba tylko Crystal, ze wzgl?du na brak chwalonych przeze mnie przed chwil? urozmaice?. Wi?c daj szans? lokacjom, spróbuj wczu? si? w rol? turysty-konesera, odkryj pi?kno ?wiata Ivalice! Qfas Tour zaprasza:P.
_________________
Teksty w podpisach zazwyczaj tr?c? sztamp?.
 
 
 
Cieszyslaw
Kupo!


Dołączył: 06 Wrz 2011
Posty: 2
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2011 18:00   

hmm a mam jeszcze jedno pytanie co jak ten chain lvl miga ?? Bo dotarlem do 210 i i co jaki? czas zaczyna miga? na z?oto a nie wiem co to oznacza
 
 
pablo6dr
Kupo!


Dołączył: 27 Sie 2009
Posty: 29
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2011 20:20   

Je?li szukasz jakiego? rzadkiego potwora to czasem trzeba zrobi? ?a?cuch z jakich? stworków i jak ci b?dzie miga? to wtedy szukany monster si? pojawia.
Z drugiej strony zastanawiam si? czy jest jaka? inna przyczyna tego migania, mo?e kto? wie?
 
 
andchaos 
CactuarWiek: 38
Dołączył: 17 Kwi 2005
Posty: 256
Skąd: Opole
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2011 12:02   

pablo6dr napisał/a:
czy jest jaka? inna przyczyna tego migania, mo?e kto? wie?


O ile kojarz?, to od momentu migania napisu potworki dropi? Power Upy, czyli te kule regeneruj?ce 10% HP lub MP, a od poziomu 3 lecia?y te? Power Upy co rzuca?y na nas np. protect.
 
 
 
Vhaeraun
Kupo!Dołączył: 28 Kwi 2009
Posty: 15
Wysłany: Czw 08 Wrz, 2011 15:06   

Umm, w?a?nie dopiero teraz zauwa?y?em, ?e pojawi?a si? odpowied? na mój post, przeto te? nieco pó?no odpisz?. Post ten oczywi?cie kieruj? w znaczniej mierze do u?ytkownika qfasa
Final Fantasy XII niew?tpliwie wniós? do serii powiew ?wie?o?ci, m. in. w?a?nie poprzez te wielkie lokacje, po których mo?na swobodnie si? porusza?, pod tym wzgl?dem nie ma w?tpliwo?ci ?adnych. Problemem s? tutaj, jak zreszt? pisa?em w poprzednich postach, ogromne powierzchnie + nadmiar walk. Trudno jest podziwia? miejscówki i si? nimi zachwyca?, jak to napisa?e? jak rasowy turysta - koneser, kiedy ci?gle zmuszony jeste? walczy? przeciw zbyt szybko rozmna?aj?cemu si? plugastwu, no chyba ?e to jaki? nowy rodzaj turystyki. Podró?e przez to znacznie si? wyd?u?aj? i nie pozwalaj? si? cieszy? nale?ycie t? bardzo dobr? przecie? gr?. To dla mnie w?a?nie stanowi sedno problemu. Nadto nie ka?da lokacja jest znowu taka ?adna. Przez wszelkie lochy, kopalnie i inne zamkni?te powierzchnie z wielkim trudem przychodzi?o mi przechodzi?. Zreszt? sam ju? nie wiem. Mo?e to tylko kwestia mojego z?ego nastawienia.
A co do miejsca w którem chcia?bym sp?dzi? wakacje, to przychodzi mi do g?owy póki co tylko ma?o oryginalne Phon Coast, najlepiej w towarzystwie jakie? Viery. No, ewentualnie Bhujerba, chocia? z moim l?kiem przed gwa?townym kontaktem z pod?o?em, by?oby mi ci??ko tam?e wytrzyma?.
Tyle ode mnie
 
 
logatus 
Kupo!


Wiek: 31
Dołączył: 29 Cze 2008
Posty: 20
Skąd: z Otch?ani
Wysłany: Pon 26 Wrz, 2011 20:22   

mam pytanie ,dlaczego podczas gry ,ten pirat ze strzelb? (zapomnia?em jak ma na imi?) ,zadaje o po?owe mnie jsze obra?enie ni? reszta cz?onków druzyny?Np. Vann zadaje 100 obra?en a ten pirat tylko 10-200?
 
 
szkut 
Kupo!


Wiek: 30
Dołączył: 25 Lis 2008
Posty: 12
Wysłany: Pon 06 Sty, 2014 16:59   

W?a?nie zako?czy?em FF XII – generalnie gra wywar?a na mnie pozytywne emocj? i uwa?am ten tytu? za dobry, niemniej jednak pewne aspekty mocno irytowa?y przez co d?ugo nie powróc? do tej cz??ci.
Od razu powiem, ?e przeczyta?em ostatnie 5 stron tematu, a nie wszystko – tak?e przepraszam, je?eli powtórz? co? co zosta?o ju? przedyskutowane.
Fabularnie gra jest spoko, nie jest nadmiernie nadmuchana, nie jest te? jako? makabrycznie nudna, no ALE… tu? po Tomb of ri… (nie przypomn? sobie dok?adnie nazwy) by?em w 100% zafascynowany i wci?gni?ty w ca?? gr? na bie??co robi?em wszystkie dodatkowe hunty oraz co tylko odkry?em, potem jako? grze czego? zabrak?o – bardzo ma?o jaki? przerywników, scenek, gagów, czy te? dodatkowych w?tków, rozmów, jako? tak sucho (przepraszam, za brak bogatego s?ownika). Dopiero pod koniec na bahamucie gra zrobi?a na mnie ogromne wra?enie co na pocz?tku. Brawo naprawd? brawo.
Pomimo tego stara?em si? nabierz?co wykonywa? wszystkie hunty co powodowa?o czasem zatrzymanie si? oraz poexpienie. Z jednej strony niektóre hunty by?y wyzwaniem, ale w?tek g?ówny przez to sta? si? tak piekielnie banalny, ?e w nast?pnym podej?ciu nigdy nie b?d? robi? ich na bie??co tylko przelec? w?tek g?ówny po to by na ko?cu zrobi? wszystkie hunty. Kto? móg?by mi zarzuci?, ?e w tedy te pocz?tkowe b?d? banalne, owszem, ale ten najistotniejsze i najtrudniejsze i tak s? zarezerwowane i mo?liwe na ko?cu.
Espery?! – bezu?yteczne pokemony, których przyznam si? nie zebra?em wszystkich… bo po co?
Pomys? na licencje wydawa? mi si? dobrym, ale z czasem graj?c ma?o przemy?lnym – jaka? ta siatka za ma?a. W FFX mimo, ?e gdy zape?nili?my ca?? siatk? faktycznie wszyscy byli sobie równi, ale by?a ona sama w sobie wyzwaniem, klucze, ró?ne ?cie?ki, rozrzucone umiej?tno?ci itp.
Graficznie i muzycznie majstersztyk. Pomimo, ?e mamy stycze? 2014 uwa?am, ?e gra na moim 24”TV/monitor wypad?a wy?mienicie, a si?gaj?c pami?ci? je?eli tylko nie szwankuj? , twierdz? z pe?n? odpowiedzialno?ci?, ?e jest to graficznie najpi?kniejszy tytu? na ps2.
Vaan i Penelo po prostu byli, Bash by? idealist?, Baltier najbardziej barwny, Fran najbardziej tajemnicza, a Ashe bez niej nieby?o by Królestwa. Vaan tylko teoretycznie by? g?ównym bohaterem, w praktyce nie by?o go w cale, albo móg?by nim zosta? ka?dy. Mam tutaj mieszane uczucia, dla mnie by? nim Baltier. Gdyby gra si? zacze?a troszk? pó?niej, to móg?by naprawd? on by? 
 
 
Go Go Yubari 
Ifrit
The Debil SlayerWiek: 36
Dołączyła: 20 Gru 2004
Posty: 4662
Skąd: Gotham
Wysłany: Wto 18 Paź, 2016 16:56   

Jaram si? HD tak bardzo, ?e chyba doznam samoistnego zap?onu *-*

https://www.youtube.com/watch?v=D2-bWotLKqo
_________________
"Getting killed made me feel alive for the very first time"
 
 
Gveir 
Moderator
The CyborgWiek: 34
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 2959
Skąd: Newport City
Wysłany: Wto 18 Paź, 2016 22:21   

Go Go Yubari napisał/a:
Jaram si? HD tak bardzo, ?e chyba doznam samoistnego zap?onu *-*

Nie mog? si? doczeka?. Plus klasy postaci. To jeszcze ubogaci t? i tak pot??nie rozbudowan? gr? :) Ciekawe tylko czy i tym razem bez problemu w grze da si? zrobi? wszystko w 120 godzin... Mam nadziej?, ?e z klasami b?dzie nieco trudniej tym razem.

No i stary engine daje rad?. XII mia?a mniej polygonów na obiekt i lepsze tekstury, ?eby nawali? co si? na map?. A to podobno u?atwi?o konwersj? ^^ Dowalono polygonów, ulepszono tekstury, wymiana efektów ?wietlnych i cz?steczkowych... To b?dzie chyba najlepszy remake FF ever :) A? wyjdzie remake VII ;)
_________________
We are the outstretched fingers,
That seize and hold the wind...
 
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 32
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Sro 19 Paź, 2016 07:45   

?rednio mi si? u?miecha fakt, ?e FFXII HD, czy remake VII wychodz? na PS4, ale równie dobrze mog? powiedzie?, ?e ?rednio mi si? u?miecha, ?e technologia idzie do przodu :P Konsol? mog? w sumie kupi? w ka?dej chwili, tylko pytanie - po co. Cz?owiek ma?o ju? gra, na PS3 mam mnóstwo jeszcze gier do przej?cia (XIII, XIII-2, "XIII-3", mi?dzy innymi...). Jasne, w te remaki, czy XV, ch?tnie bym zagra?, ale wiem te? ile to czasu by mi zaj??o. W tamtym roku platynowa?em FFX HD na PS3, zaj??o mi to z 3 miesi?ce. Od tego czasu (grudzie?) nie bra?em si? ju? za ?adn? powa?n? gr?. Tak to jest, jak si? gra z godzin?/dwie dziennie ;p Jakby gry powychodzi?y na PS3 to przynajmniej bym kupi? i postawi? na pó?ce ;]


Niemniej jednak a? tak do FFXII si? nie pal?. Gra jako gra - gameplay, przede wszystkim - by?a super. Fabularnie, czy bior?c pod uwag? postacie i ich ogólne jestestwo, dla mnie by?o s?abo. Jedno mnie tylko m?czy, je?eli chodzi o FFXII - straci?em moj? PS2 razem z saveami w momencie, gdzie w FFXII zosta?y mi ju? tylko 2 bossy do pokonania: Yiazmat i Omega (oznaczona numerkiem 12 ;] ). Przez to czuj? pewn? pustk? i to jest w sumie najwi?kszy motor nap?dowy dla mnie, aby mimo wszystko, kiedy? mo?e, w FFXII HD zagra?.


ps. Jak wydadz? FFT HD na PS4/5/6 to b?d? pierwsz? osob?, która j? kupi i od razu bior? urlop w pracy ;p
 
 
mroczna sarna 
Cactuar
Live long and prosperWiek: 38
Dołączyła: 31 Maj 2009
Posty: 212
Wysłany: Sro 19 Paź, 2016 08:42   

Jaco napisał/a:
?rednio mi si? u?miecha fakt, ?e FFXII HD, czy remake VII wychodz? na PS4, ale równie dobrze mog? powiedzie?, ?e ?rednio mi si? u?miecha, ?e technologia idzie do przodu :P Konsol? mog? w sumie kupi? w ka?dej chwili, tylko pytanie - po co


FFXIIHD wyjdzie te? na pc steam, nie bój ?aby. Tak samo, jak FFXV - ps4 nie ma sensu kupowa?, no chyba, ?e dla jednego, czy dwóch exów (KH3). Dla mnie, obecna generacja konsol to technologiczna pora?ka; ca?e szcz??cie wi?kszo?? jrpgów idzie w tych czasach n a steam. Poczekam pó? roku - dostan? wersj? PC o po?ow? taniej ni? te wersje konsolowe, tak by?o z wszystkimi FFami do tej pory. SE g?upie nie jest i liczy kas?, na steam maj? spory zysk. Japo?scy devi coraz cz??ciej wydaj? gry na pc równocze?nie z konsolami - tak b?dzie np. ze styczniow? premier? Tales of Berseria w Europie. W??cz czasami steam i zobacz na mnie, czy ejba. Zrozumiesz, ?e ps4 jest zupe?nie niepotrzebne :D

FFXIIHD kupi?. Na steamie. Tak samo b?dzie z FFXV.
_________________

Yakuza 0 (PS4)
, World of Final Fantasy (PS4), Tales of Berseria (PC)&(PS4)
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 32
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Sro 19 Paź, 2016 09:21   

Fakt, zapominam ci?gle o istnieniu Steama i ?e ostatnimi czasy praktycznie wszystko (przynajmniej od SE) wychodzi tak?e na niego. Gooood, gooood :]
 
 
Gveir 
Moderator
The CyborgWiek: 34
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 2959
Skąd: Newport City
Wysłany: Czw 20 Paź, 2016 22:45   

Jaco napisał/a:
Jedno mnie tylko m?czy, je?eli chodzi o FFXII - straci?em moj? PS2 razem z saveami w momencie, gdzie w FFXII zosta?y mi ju? tylko 2 bossy do pokonania: Yiazmat i Omega (oznaczona numerkiem 12 ;] )

Ale? Panie, XII jest strasznie krótka... jak ju? mówi?em, na 100% do zrobienia w 120h... za pierwszym przej?ciem. Nawet by? si? nie obejrza? ;)
Jaco napisał/a:
Fabularnie, czy bior?c pod uwag? postacie i ich ogólne jestestwo, dla mnie by?o s?abo.

IMO by?oby super, gdyby by?o tylko nieco wi?cej scenek. Bo tylko tego brakowa?o - obecne ju? by?y ok, odpowiednio powa?ne itp. No i gdyby nie kazano odgórnie zmieni? g?ównego hero na 5 ko?o u wozu ;)
mroczna sarna napisał/a:
Tak samo b?dzie z FFXV.

T? ju? naby?em na PS4 i czekam. G?ównie z sentymentu na t? platform? - wol? irracjonalnie gra? na konsoli. A jak konsola ju? stoi, to niech si? do czego? przyda.
Jaco napisał/a:
Jak wydadz? FFT HD na PS4/5/6 to b?d? pierwsz? osob?, która j? kupi i od razu bior? urlop w pracy ;p

Androidow? wersj? obadywa?e? ju??
_________________
We are the outstretched fingers,
That seize and hold the wind...
 
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 32
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Pią 21 Paź, 2016 09:39   

Gveir napisał/a:
Ale? Panie, XII jest strasznie krótka... jak ju? mówi?em, na 100% do zrobienia w 120h... za pierwszym przej?ciem. Nawet by? si? nie obejrza? ;)

W moim zatraconym trójwymiarze to strasznie du?o :< Ba, ja teraz potrafi? miesi?c przechodzi? gry, które ludzie ko?cz? po 10 h ;p

Gveir napisał/a:
IMO by?oby super, gdyby by?o tylko nieco wi?cej scenek. Bo tylko tego brakowa?o - obecne ju? by?y ok, odpowiednio powa?ne itp. No i gdyby nie kazano odgórnie zmieni? g?ównego hero na 5 ko?o u wozu ;)

Tutaj to troch? w sumie ci??ko mówi? o konkretnym g?ównym bohaterze. Na pewno nie by? nim Vaan dla mnie. W sumie masz racj?, wystarczy?oby mo?e dorobi? tych kilka/na?cie scenek wi?cej i co? by z tego by?o. Ale cokolwiek ze ?wiata Ivalice ma u mnie chyba z góry przekichane, jak nie próbuje si? zbli?y? klimatem do FFT, czy VS.

Gveir napisał/a:
Androidow? wersj? obadywa?e? ju??

Nah, to chyba tylko reedycja wersji z PSP, wi?c nic nowego w sumie.
 
 
Gveir 
Moderator
The CyborgWiek: 34
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 2959
Skąd: Newport City
Wysłany: Pią 21 Paź, 2016 14:03   

Jaco napisał/a:
Na pewno nie by? nim Vaan dla mnie.

Bo Vaan by? tylko postaci? wprowadzon? jako "awatar" gracza, który mia? si? jako osoba stoj?ca z boku wydarze? zapl?ta? w dzia?ania postaci graj?cych g?ówne role w fabule: ksi??niczki i rycerza & pirata. Wielka szkoda, ?e nasz rycerz zosta? uznany za zbyt starego, na bohatera g?ównego. Jako sam zabieg narracyjny to stary numer i nawet fajny, ale có? - te? bym wola? standardowe podej?cie.
Jaco napisał/a:
Ale cokolwiek ze ?wiata Ivalice ma u mnie chyba z góry przekichane, jak nie próbuje si? zbli?y? klimatem do FFT,

Revenant Wings te? ju? obada?e??
_________________
We are the outstretched fingers,
That seize and hold the wind...
Ostatnio zmieniony przez Gveir Pią 21 Paź, 2016 17:19, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,57 sekundy. Zapytań do SQL: 15