Poprzedni temat «» Następny temat
Final Fantasy Tactics Advance 2
Autor Wiadomość
Oray80 
Kupo!
#28279 - TTAWiek: 40
Dołączył: 05 Gru 2009
Posty: 125
Wysłany: Pon 28 Sty, 2013 16:34   Final Fantasy Tactics Advance 2

Heyho !

Ostatnio pyta?em si? Jaco jak to jest z tym ffta2 , niestety nasz ekspert od tacticsów nie wie za du?o. Utworzy?em ten topic aby dowiedzie? si? czy kto? z kryptowiczów przeszed? t? gr? i ogólnie o wra?enia.

Jestem na samym pocz?tku i narazie ciesz? si? z tego ?e nie ma tu praw w takiej konstrukcji jak w wersji na gba...
_________________
www.ttadvance.ca - let's play
 
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 33
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Czw 17 Lis, 2016 16:37   

Oray80 ju? prawie z 4 lata temu napisał/a:
Ostatnio pyta?em si? Jaco jak to jest z tym ffta2 , niestety nasz ekspert od tacticsów nie wie za du?o.

Nadrabiam zaleg?o?ci ;p

Oray80 napisał/a:
Utworzy?em ten topic aby dowiedzie? si? czy kto? z kryptowiczów przeszed? t? gr? i ogólnie o wra?enia.

Mam za sob? jakie? 30+ h, fabularnie, o ile progres przedstawia samozapisuj?ca si? ksi?ga, jestem gdzie? poza po?ow?, a sama fabu?a… tak w?a?ciwie to wydaje mi si?, ?e jej w ogóle nie ma.

Przy okazji tematu o FFXII wspomina?em ju?, ?e mia?em 2 podej?cia do FFTA2, nied?ugo potem postanowi?em podej?? po raz trzeci i, mam nadziej?, ostatni. Ale cofnijmy si? nieco w czasie...

Ocaj w 2011 napisał/a:
Swoj? drog?, po wielu latach wzi??em si? ponownie za FFTA i musz? stwierdzi?, ?e ta gra faktycznie mo?e sprawi? rado?? z samego grania. Gram do?? rzadko, od 2 lat chyba (_^_), mam ju? z 278+ jobów wykonanych i mo?e uda si? tym razem zrobi? wszystkie :P

(...)

To, ?e si? nie umywa do FFT, to inna para kaloszy, ale mimo wszystko postanowi?em wyda? te paredziesi?t z?otych i kupi?em sobie FFTA2. Niestety, mój NDS wyzion?? ducha z pó? roku temu i jako? nikt nie chce mi go naprawi?, wi?c gra ci?gle le?y sobie na pó?ce.

Jak widzicie, do?? d?ugo na tej pó?ce le?a?a. Ale, nie to jest najlepsze. W 2011 od 2 lat gra?em ju? (po raz drugi) w FFTA, czyli od 2009. Wiecie, ?e sko?czy?em t? gr? jako? na pocz?tku 2016? o_O Jako? obi?a mi si? o oczy, odpali?em, zobaczy?em, ?e mam 298 misji zrobionych... zrobi?em 2 ostatnie + by?o jeszcze z 10 bonusowych. Tak?e zaj??o mi to z 8 lat!!! (przerwy trwa?y nawet latami, ale wci??...) Najgorsze jest to, ?e w sumie nie by?o warto, a? tak. Mam nadziej?, ?e z FFTA2 pójdzie szybciej ;p


Co do samej gry, to nie wi?za?em z ni? jakich? wielkich nadziei. Wiedzia?em, ?e SE pod??a t? sam? ?cie?k?, która zosta?a wydeptana przy okazji FFTA. Ale jako fan taktycznych rpgów i w sumie z sentymentu do FFów postanowi?em, ?e i na FFTA2 si? skusz?.

?eby si? nie przem?czy?, SE przeniós? 95% jobów, spriteów i umiej?tno?ci z FFTA. Dodali troch? nowych jobów, ale wi?kszo?ci a nich jeszcze nie mam, bo musz? natrafi? na odpowiednie questy w barze… albo nie mam dost?pu, bo nie mam odpowiednich broni! Zmienili nieco system sklepów, gdzie teraz trzeba wymienia? loot na bazarze, ?eby mie? dost?p do lepszych broni etc. W zwi?zku z tym dochodzi do takich przedziwnych sytuacji, gdzie b?d?c (chyba) w po?owie gry, mam dost?p tylko do 1 zdolno?ci dla Animista, a w zwi?zku z czym nie mog? odblokowa? Chocobo Knighta o_O

Pozyskiwanie nowych postaci jest teraz nieco m?cz?ce, bo trzeba trafi? na odpowiedni quest, rok/miesi?c, chocia? zdarza si?, ?e kto? tam do??czy do nas po drodze. Tylko ?e ci?gle mam tylko 1 Vier?, a one maj? tyle fajnych jobów…

Ogólnie, gra jest mega nudna. Jak FFTA zreszt?, chocia? pami?tam, ?e przy drugim, tym mega d?ugim podej?ciu, by?a bardziej zno?na. Fakt, w FFTA2 mamy wi?ksz? ró?norodno?? misji, w porównaniu do FFTA (i FFT), bo zamiast typowych, „kill em all” czy „save the npc”, mamy tak?e „dotknij wszystkich ?wiec?cych rzeczy na planszy”, „znajd? w?ród 10 ?wiec?cych rzeczy na planszy t? jedn?” (która zawsze jest gdzie? najdalej od nas), „przetrwaj x rund”, czy „pokonaj wszystkich w ci?gu x rund” (czyli „ha, nie da?e? rady? To od nowa!” -_-), to w momencie, gdzie czeka nas znowu co najmniej 300 misji do wykonania, koniec ko?ców robimy w kó?ko jedno i to samo. Mamy w sumie jeszcze mo?liwo?? zdobywania nowych przywilejów, które pomagaj? nam w walce (wi?ksza si?a, wi?cej expa, silniejsze moogle itp.), ale wszystko sprowadza si? do wykonywania powy?szych czynno?ci. Mamy w grze te? jakie? aukcje, dzi?ki którym zdobywamy terytorium i przez to zni?ki w sklepach i mo?e co? tam jeszcze, ale bra?em w nich udzia? tylko raz, bo nast?pnym razem je przespa?em (dos?ownie :P ).

Cieszy mnie nieco zmodyfikowany system praw. Nie ma ju? ?ó?tych i czerwonych kartek, ani wi?zienia. Nie ma kart z prawami. Na pocz?tku planszy dowiadujemy si?, co jest zakazane oraz wybieramy sobie jaki? przywilej dla naszego teamu. Jak z?amiemy prawo, to przywilej znika, a my nie mo?emy wskrzesza? naszych postaci. Ciekawe, czy jak wszyscy zgin?, to b?dzie game over...

Podobnie jak to mia?o miejsce z FFTA, nie do ko?ca wiadomo, za co si? zabra?. I nie chodzi tu o ró?norodno??, jak? oferuje gra, co psucie sobie zabawy. Jak robi? questy poboczne, to potem walki fabularne przechodz? z palcem w uchu. Jak nie robi? questów, to mam ma?o broni, kasy, ludzi, a przez to nie ucz? si? nowych skilli etc. Uczenie si? skillów jest tym razem nieco sprawniejsze, bo AP dostaj? wszyscy, nawet ci co nie bior? udzia?u w walce.

Grafika ju? nie wali po oczach jaskrawymi kolorami jak w przypadku FFTA, ale te? z drugiej strony po NDSie spodziewa?bym si? lepszej grafiki. Muzyka… Sakimoto i Iwata tworzyli cudowne soundtracki do FFT, Tactics Ogre czy Vargant Story. W FFTA ?cie?ka d?wi?kowa prezentowa?a podobny poziom, co sama gra… w FFXII w ucho wpad? mi mo?e z 1 kawa?ek, a w FFTA2 mamy troch? muzyki z FFTA, troch? z FFXII i troch? nowych kawa?ków. Ogólnie rzecz bior?c, bez rewelacji.


Gra nie powala. Jest masa lepszych, ciekawszych, ale, szczerze mówi?c, wygodnie mi si? gra na handheldzie, tu? przed spraniem. Bo tak to ?rednio kiedy mam czas na granie. Mojej PS3 z pó? roku nie odpala?em, a na laptopie w ?ó?ku gra si? ?rednio wygodnie ;p Poza tym, jak ju? wyda?em kas? to warto jednak przej??. I przejd?. Tak jak kiedy? pewnie wróc? do FFXIII ;p I Dissidie ze 2 jeszcze czekaj?... Niemniej jednak jak SE wpadnie na pomys? zrobienia FFTA3, to ju? podzi?kuj?.

---------
Ogólnie to burdel w dziale FFT na forum jest…

Temat FF Tactics to nic innego jak help i powinien i?? do odpowiedniego dzia?u. Ogólny temat dot. FFT istnieje pod nazw? Final Fantasy Tactics i FFT Advance. Natomiast ten temat jest w dziale HELP, a nie powinien...
 
 
qfas 
Cactuar
Skwaszony BucWiek: 30
Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 207
Wysłany: Sro 23 Lis, 2016 18:01   

Och, te? akurat zacz??em gra? w FFT2, i opinie mam zgo?a inne ni? Jaco.

Po pierwsze - gra wypada zdecydowanie lepiej ni? FFT. Fabularnie (bo brak fabu?y w porównaniu z historyjk? z 1 to post?p), graficznie (?liczniutkie sprajty) i gameplayowo. ??czenie i miksowanie zdolno?ci wypada zdecydowanie lepiej, wida? ?e kto? przysiad? nad synergi? jobów - kolejne zawody fajnie si? uzupe?niaj?, oferuj?c proste acz skuteczne skonstruowanie uberzawodnika siej?cego zniszczenie na planszy.

Owszem, grinduj?c kolejne zlecenia mo?na bardzo szybko wyprzedzi? zak?adany level misji, jednak nie jest dla mnie to k?opotem - oferuj?cych wyzwanie (tak?e taktyczne) questów jest sporo, ?atwiejsze za?atwia si? w trzy minuty, nad trudniejszymi sp?dza si? za to zdecydowanie wi?cej czasu.

Co do monotonii za?... tutaj musz? si? zgodzi?, misje s? powtarzalne, jednak ró?norodno?? w kwalifikacjach cz?onków naszego klanu pozwalaj? na naprawd? urozmaicone podej?cie do misji, pozwalaj?c si? bawi? systemem (ekipa geomantów - ?uczników dziabi?ca na trucizn? i obserwuj?ca weso?o, jak przeciwnicy schodz? od zatrucia, nim docz?api? do naszych linii? Czemu nie!). Formu?a gry jednak wpisuje si? w charakter gry na konsol? przeno?n? - dwie potyczki w drodze do pracy/posiedzeniu w wc i robimy sobie kilka godzin przerwy - znu?enie mo?na poczu? przy d?u?szych sesjach.

FFT2 cenie sobie zdecydowanie wy?ej ni? takie Disgaea ze wzgl?du na przyjazny i elastyczny system rozwou postaci, szeroki wachlarza mo?liwo?ci taktycznych i lu?ny, wakacyjny klimacik.
_________________
Teksty w podpisach zazwyczaj tr?c? sztamp?.
 
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 33
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Sro 23 Lis, 2016 20:40   

qfas napisał/a:
Po pierwsze - gra wypada zdecydowanie lepiej ni? FFT.

... FFTA, right?

qfas napisał/a:
Co do monotonii za?... tutaj musz? si? zgodzi?, misje s? powtarzalne, jednak ró?norodno?? w kwalifikacjach cz?onków naszego klanu pozwalaj? na naprawd? urozmaicone podej?cie do misji, pozwalaj?c si? bawi? systemem

Dlatego w FFTA2 stawiam na ró?norodno?? i mnogo??. Nie zadowalam si? grupk? ~10 postaci, tylko korzystam z wszystkich 24 dost?pnych miejsc. Oczywi?cie joby nie mog? si? powtarza? (no chyba ?e na chwil?, ?eby si? jakiego? skilla nauczy?, czy móc zmieni? profesj?). Tyle mam chocia? radochy i w ten sposób walcz? z nud? ;]

qfas napisał/a:
FFT2 cenie sobie zdecydowanie wy?ej ni? takie Disgaea ze wzgl?du na przyjazny i elastyczny system rozwou postaci, szeroki wachlarza mo?liwo?ci taktycznych i lu?ny, wakacyjny klimacik.

Serio? Bardzo lubi? Disgaea'y (heh), chocia? gra?em tylko w 1 i 2. Historia, humor, pingwiny... fakt faktem nigdy nie chcia?o mi si? robi? pobocznych misji (tzn. max osi?ga?em z 250 level, potem ju? dawa?em sobie spokój. A niektórych ?eby pokona? to z 4000 lvl trzeba mie?...), ale akurat tam ka?da potyczka wymaga?a troch? kombinowania (zw?aszcza w D2), ze wzgl?du na geopanele, i daleko by?o od nudy. No ale system rozwoju postaci... za du?ego pola popisu to tam nie by?o, ale chocia? ró?norodno?? spora. Jak dla mnie Disgaea > lata ?wietlne > FFTA/FFTA2 ;]
 
 
qfas 
Cactuar
Skwaszony BucWiek: 30
Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 207
Wysłany: Pon 28 Lis, 2016 17:03   

Jaco napisał/a:
qfas napisał/a:
Po pierwsze - gra wypada zdecydowanie lepiej ni? FFT.

... FFTA, right?


...Right :D

co do Disgaeaeaeaeaeaeaeaea. Mo?e i wbrew porzekad?u gustabilis s? bardzo disputnatum, ale we? kogo? przekonaj do swojej racji :D . FFTA2 > Disgaea, takie moje zdanie, bo w tym drugim humor raczej ni? bawi?, bardziej m?czy? i zniech?ca?. Ale to takie moje widzimisi?, niewarte w sumie uwagi.

A w ogle to Tactics Ogre z PSP > wszystkie inne taktycznie (no mo?e poza oryginalnym FFT).
_________________
Teksty w podpisach zazwyczaj tr?c? sztamp?.
 
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 33
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Wto 29 Lis, 2016 10:33   

qfas napisał/a:
FFTA2 > Disgaea, takie moje zdanie, bo w tym drugim humor raczej ni? bawi?, bardziej m?czy? i zniech?ca?. Ale to takie moje widzimisi?, niewarte w sumie uwagi.

Btw. gra?e? z JP, czy EN lektorem? Text si? wprawdzie nie zmienia, wiem, ale mnie ten angielski strasznie odrzuca?. Lektora mo?na by?o chyba tylko na PSP zmienia?... Swoj? drog?, mam na pó?ce jeszcze trzeci? cz??? (a wysz?o ju? chyba z 5 kolejnych), ale nie spieszno mi na razie do niej.

qfas napisał/a:
A w ogle to Tactics Ogre z PSP > wszystkie inne taktycznie (no mo?e poza oryginalnym FFT).

Oj tak. Znaj?c ?ycie, gdybym zagra? w TO przed FFT to pewnie Ogry uwa?a?bym za lepsze. Mam jednak przeogromny sentyment do FFT. Z drugiej strony system level-upowania postaci w TO jest strasznie toporny - dochodzi do tego, ?e zamiast si? cieszy? z nowych postaci/jobów, ?apiesz si? tylko za g?ow?. No i w sumie nie ma a? takiego rozró?nienia miedzy jobami jak w FFT. Mimo wszystko, TO rox as hell!

Btw., ci?gn?? dalej off-top, przeszed?e? Tactics Ogre na ~100%? Ja gdzie? na 29% (tylko chaos route, ale te? nie zdoby?em np. nekromanki), a na liczniku mam pewnie ponad 100 h! (nie pami?tam ju?). Masakra - kupujesz gr? za jakie? 50 z? (obecnie), a mam grania na 5 lat minimum! (przy moim obecnym tempie) Pod tym wzgl?dem akurat FFT wypada s?abo, bo jest stosunkowo krótka.
 
 
qfas 
Cactuar
Skwaszony BucWiek: 30
Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 207
Wysłany: Sob 03 Gru, 2016 13:53   

Uff, W TO mam nabite chyba z 40%, a i tak czuj? takie przemielenie materia?u, ?e nie potrafi? do tej gry wróci?. Mam nabite chyba z 150h, i szczerze mówi?c nie jestem ju? w stanie wykrzesa? zsiebie wi?cej. W chwili obecnej przechodz? detoks, do gry planuj? wróci? w przysz?ym roku (TO od?o?y?em na pó?k? rok temu), mo?e uda mi si? do tych 80% dobi?.
_________________
Teksty w podpisach zazwyczaj tr?c? sztamp?.
 
 
 
Jaco 
Dark Flan
Blame yourself or god...Wiek: 33
Dołączył: 26 Lis 2004
Posty: 1485
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: Wto 17 Sty, 2017 15:11   

Zapomnialem sie w sumie pochwalic, ze jeszcze w starym roku udalo mi sie skonczyc FF:TA2! I nie mowie tu o watku fabularnym, tylko tych 300+ misjach. Dalem sobie tylko spokoj z ostatnia misja (kilka walk z przeciwnikami na 99 lvlu). Moje postacie maja ok 60 lvlu a tam musialym troche jednak podpakowac, chociazby dlatego, ze oni robia ze 3 ruchy zanim ja zrobie jakikolwiek. A pakowac juz mi sie nie chce. qfas wspomnial, ze sidequesty w Wiedzminie sa ciekawsze od glownego watku i w sumie w FFTA2 mamy analogiczna sytuacje: sidequesty tak napawde powinny robic za glowna linie fabularna, zwlaszcza historia z Duel Horn czy pewna dama zombie.

Opinii jako tako o grze nie zmienie. Gralem dosc sporo po nocach tylko po to, zeby jak najszybciej miec juz ja za soba. Jakos tak nie lubie nie konczyc tego, co juz zaczalem ;p


W ten sposob moj NDS chyba odejdzie w zapomnienie, bo przeszedlem juz wszystko co mialem (cale 3 gry: FFIII, IV i TA2), a nowych (starych) gier raczej kupowac nie bede - nie dosc, ze nie specjalnie spadaja ich ceny, to po co teraz wydawac kase na nowe gry, gdzie mam jeszcze starych z milion...
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 14