Poprzedni temat «» Następny temat
Lightning Returns: Final Fantasy XIII
Autor Wiadomość
qfas 
Cactuar
Skwaszony BucWiek: 30
Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 207
Wysłany: Sro 26 Gru, 2012 15:15   Lightning Returns: Final Fantasy XIII

http://finalfantasyxiii.com/LR/

Na razie doczekali?my si? trailera "The Final Journey of Lightning" i gar?ci informacji, zaprezentowanych w Famitsu. Oto one:

- gra uko?czona jest w ponad 30%;
- gra b?dzie zamkni?ciem historii Lightning. Dostaniemy happy end, gra b?dzie posiada?a tylko jedno zako?czenie;
- FF XIII by? "story-driven" (czyli liniowy, bez ingerencji na kszta?t fabu?y ze strony gracza), FF XIII-2 by? "player-driven" (czyli posiadaj?cy pewn? doz? swobody), LR: FF XIII ma by? "world driven", czyli posiada? dynamicznie zmieniaj?cy si? ?wiat;
- ?wiat LR: FF XIII czeka zag?ada za trzyna?cie dni;
- jeden dzie? w ?wiecie gry to dwie godziny czasu rzeczywistego;
- gra zosta?a zaprojektowana do kilkukrotnego przej?cia;
- przej?cie gry jeden raz nie b?dzie zajmowa?o du?o czasu;
- gracz mo?e zachowa? itemy przy kolejnym przechodzeniu gry, je?li uzyskamy "bad ending". Gryzie si? to z powy?sz? informacj? o tylko jednym zako?czeniu. By? mo?e oznacza to, ?e gracz b?dzie móg? si? "nie wyrobi?" z ratowaniem ?wiata w trzyna?cie dni;
- poprzez wp?yw chaosu ludzie zamieszkuj?cy ?wiat przestali si? starze?;
- Novus Partus (?wiat gry) sk?ada? si? b?dzie z dwóch terenów naturalnych i dwóch zurbanizowanych;
- zamiast wybiera? komendy z listy, gracz przypisze konkretne polecenia pod buttony pada;
- mechanika walki b?dzie teraz przypomina? bardziej gry zr?czno?ciowe, jednak ATB b?dzie wci?? obecny;
- Lightning b?dzie jedyn? grywaln? postaci?, co zaowocuje wi?ksz? kontrol? bohaterki na polu walki;
- Lightning b?dzie mog?a si? porusza? swobodnie po polu walki;
- "Lightning has become considerably more lovely" :D
- zag?ada b?dzie mog?a nadej?? wcze?niej, ni? po trzynastu dniach, co b?dzie zale?ne od decyzji podj?tych przez gracza. Zaowocuje to ekranem "game over";
- pokonywanie przeciwników i wype?nianie questów wp?ynie na kszta?t ?wiata i odsunie jego koniec;
- jednocze?nie, pomaganie okre?lonym postaciom przybli?y armagedon. Wybory moralne na horyzoncie?
- Lightning spotka si? z seryjnymi morderstwami w miastach;
- bohaterka b?dzie mog?a chowa? si? za elementami terenu. Czy mowa tu o pe?nym cover systemie, czy raczej o "chowaniu si? za w?g?em" jak w skradankach, nie zosta?o doprecyzowane;
- up?ywaj?cy czas b?dzie mo?na w ka?dej chwili sprawdzi? na zegarach, odliczaj?cych godziny do ko?ca ?wiata;
- Hope b?dzie komunikowa?a si? z Lightning, udzielaj?c jej porad;
- za nowy design Lightning odpowiada Tetsuya Nomura;
- b?dzie mo?na zmieni? strój i jego kolor w trakcie gry;
- czas p?ynie ci?gle, jedynym wyj?tkiem jest pobyt w menu gry;
- akcje i zachowania NPC b?d? podlega?y ci?g?ym zmianom, powi?zanym z up?ywem czasu;
- niektóre informacje b?d? mo?liwe do zdobycia w odpowiednim czasie;
- Lightning u?ywa walce "Styli". Zmiana "Stylu" to inne bronie, zbroje, tarcze, akcesoria i umiej?tno?ci, czyli zmieniony system Paradigm Shift;
- system walki nosi miano "ATB Amazing"
- po pokonaniu potworów Lightning b?dzie zdobywa? punkty umo?liwiaj?ce wyd?u?a? mo?liwy czas i zwi?ksza? jej si??;
- potwory pojawiaj? si? tak?e w mie?cie;
- czarna mg?a pojawia? si? b?dzie w wybranych miejscach w wybranym czasie. Wtedy ten obszar b?dzie siedliskiem potworów;
- po?owa potworów w grze jest kompletnie nowa;
- zako?czenie gry poznamy od razu w podstawce. Nie b?dziemy musieli kupowa? DLC by zobaczy? dodatkowe historie.[URL=http://gamingever...mitsu/]?ród?o 2


To, co wiadomo na temat LR przypomina bardzo pierwsze wiadomo?ci na temat Versus XIII. Mam nadziej?, ?e nie dokonano "fuzji idei" i zobaczymy jeszcze kiedy? przygody Noctisa.

A co do samego LR... gra zapowiada si? ciekawie, trailer pokazuje dynamiczniejsz? eksploracj? ni? w "oryginalnej" XIII, walki, je?eli b?d? mia?y kszta?t tych z Crisis Core (co wynika z zapowiedzi), z pewno?ci? b?d? bardziej dynamiczne, a sama Lightning doczeka?a si? trendy ciemnych szkie?, co wyja?nia, dlaczego teraz jest "more lovely". Szkoda, ze engine pozosta? ten sam, s?abe tekstury otoczenia znów rzucaj? si? w oczy. Poczekamy, zobaczymy, ja w kolejce mam jeszcze sko?czenie XIII i XIII-2. Mo?e sprawdzi si? przys?owie "do trzech razy sztuka" i w ko?cu otrzymamy porz?dnego Finala, stoj?cego przynajmniej na poziomie cz??ci z PS2.
_________________
Teksty w podpisach zazwyczaj tr?c? sztamp?.
 
 
 
Go Go Yubari 
Ifrit
The Debil SlayerWiek: 36
Dołączyła: 20 Gru 2004
Posty: 4662
Skąd: Gotham
Wysłany: Czw 27 Gru, 2012 17:44   

Krótka, do kilkukrotnego przechodzenia. Co za bezsens. Osobi?cie mam do?? gier, w których chodzi o to, ?eby wycisn?? jak najwi?cej przy jak najmniejszym wysi?ku. Co z?ego jest w grach, na które si? po?wi?ca nawet 200h, zeby z nich wszystko wycisn??? Kurde, pieprz? te sliczne nowe gry, które fabularnie sa dalekie od urwania dupy i skupiaja si? na "graj krótko, ale kilka razy". Po co to komu? Jakby jedno epickie zako?czenie na koniec konkretnej, epickiej gry to by?o co? z?ego. Fuck u, S-E. Mam nadziej?, ze chocia? XIV-2 na PS3 nie rozczaruje.
_________________
"Getting killed made me feel alive for the very first time"
 
 
qfas 
Cactuar
Skwaszony BucWiek: 30
Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 207
Wysłany: Czw 17 Sty, 2013 15:18   

Szykuje si? wysyp informacji i playtestów do LR: FF XIII. Square-Enix udost?pni?o gr? zachodnim mediom, embargo na teksty ko?czy si? dzisiaj, wi?c mo?na b?dzie ju? nied?ugo pozna? wi?cej szczegó?ów dotycz?cych nowej trzynastki. Na razie w internetach pojawi?o si? kilka obrazków:

Ustalono te? wst?pn? dat? premiery - ta ma odby? si? jesieni? tego roku.
_________________
Teksty w podpisach zazwyczaj tr?c? sztamp?.
 
 
 
Palmityniansodu 
Kupo!
Tom BraiderDołączył: 12 Sty 2009
Posty: 14
Wysłany: Nie 03 Lut, 2013 12:25   

Go Go Yubari napisał/a:
Krótka, do kilkukrotnego przechodzenia.

D?ugo?? gry b?dzie zale?a?a od samego gracza. Do dyspozycji jest 13 dni przed ko?cem ?wiata, jednak w zale?no?ci od dzia?a? gracza czas ten mo?e sota? wyd?u?ony, umo?liwiaj?c "do 100 h rozgrywki". Grafika jeszcze si? poprawi, bo pono? to pierwszy final zaprezentowany publicznie w tak wczesnej fazie produkcji.
 
 
Go Go Yubari 
Ifrit
The Debil SlayerWiek: 36
Dołączyła: 20 Gru 2004
Posty: 4662
Skąd: Gotham
Wysłany: Nie 03 Lut, 2013 16:39   

Za przeproszeniem - w dupie mam grafik?. I nie znosz? przechodzi? gier po kilka razy, tylko po to, ?eby zdoby? trofeum czy inne gówno. (przej?? ponownie, bo gra jest zajefajna, to co innego) 999 mia?o t? zalet?, ?e dawa?o si? przewija? dialogi, ale w?tpie, aby w Fajnalu dali tak? opcj?.

"Do 100h" PFT. 200+ yes, please.

Czego oczekuje od Fajnala, to przede wszystkim kapitalnych postaci, klimatu i fabu?y. Jak jedno szwankuje, to reszta ma by? przynajmniej dobra/b. dobra. Np. FFX. G?ówna para to idioci, ale taki Auron czy boska Lulu ratuj? sytuacje. No i nie powiem, b. lubie fabu?? X. Nie zaznajomi?am si? z postaciami XIII na tyle, by je lubi? lub nie, ale 3 gry z danym teamem ?le mi si? kojarz?.

IMO jaranie si? gr? przed premier? nie ma sensu. (nauczka po przygodzie z TDKR). No i sorry, ale grafika to nie wszystko. Ba, wole grac w brzydk? VIII czy IX, ni?e w ?licznego, krótkiego, liniowego Finala. (w dodatku kilka razy, zamiast raz a konkretnie)
_________________
"Getting killed made me feel alive for the very first time"
 
 
Palmityniansodu 
Kupo!
Tom BraiderDołączył: 12 Sty 2009
Posty: 14
Wysłany: Sro 06 Lut, 2013 16:19   

O tej grafice doda?em, bo na zagranicznych forach g?ównie to krytykuj?. Mnie równie? wystarcza dobra fabu?a, uwa?am wr?cz ?e stare gry mia?y znacznie wi?cej klimatu- fotorealistyczne ?wiaty s?abiej dzia?aj? na wyobra?ni? :P
 
 
Sephiria 
Administrator
Divinity of wordsWiek: 38
Dołączyła: 13 Wrz 2003
Posty: 2579
Skąd: Pozna?
Wysłany: Pon 13 Lip, 2015 01:09   

Go Go Yubari napisał/a:
Nie zaznajomi?am si? z postaciami XIII na tyle, by je lubi? lub nie, ale 3 gry z danym teamem ?le mi si? kojarz?.


W?a?nie przechodz? XIII i pomimo, ?e zgadzam si? z ogromem "zachodnich" recenzji (bo japo?skie z Famitsu na czele s? okropnie stronnicze i bezkrytyczne) w kwestii jej niedoci?gni??, to postacie, a przynajmniej ich wi?kszo??, naprawd? si? uda?y. Cz??ciowo mo?e to wynika? z faktu, ?e S-E wypracowa?o ju? pewne szablony i wymiesza?o najlepsze cechy kilku postaci z poprzednich cz??ci, by powo?a? do ?ycia nowe.

Main heroina - wbrew porównaniom (nie wiedzie? dlaczego) do charakteru Clouda - to moim zdaniem Squall w spódnico-shortach, która powolutku przechodzi podobn? do "Szkwa?a" przemian?. Light bardzo dobrze interaguje z Sazhem - uwielbiam ich dialogi (co? na mod?? ....... albo "go talk to a wall" Squalla) i wzajemne reakcje na siebie (szalony lot pomi?dzy walk? Snowa z Shiva Sisters a wyl?dowaniem na Vile Peaks... miodzio). Przy zbitym psiaku Hopie dziewczyna powolutku odnajduje w sobie pierwiastek spo?eczny - nie ma co liczy? na instynkt macierzy?ski, ale chocia? stwierdza si? u niej normalne ludzkie odruchy. Tak wi?c nie wiem, sk?d porównania do Clouda (poza wczesnymi designami, gdzie jej w?osy by?y tak samo naje?one jak "Chmury") Dla mnie Lightning to Squall z par? chromosomów XX.

Sazh to typowa posta? comic-relief i jest w tym naprawd? dobry. Oczywi?cie i on doczeka si? swojego momentu, gdy jest pokazany bardziej na powa?nie, ale ogólnie przypomina mi Tyrese'a Gibsona w roli Romana Pierce'a w serii F&F, tyle, ?e z afro Ludacrisa (którego nota bene Chris 'Ludachris' Bridges po 2F2F si? pozby?). O dziwo, dla niego nie znajduj? porównania z postaciami z poprzednich cz??ci i tu jawi mi si? troch? jako taka ?wie?o??.

Hope - przyznam troch? racji Ravenowi, ?e na pocz?tku Hope strasznie denerwuje, ale gdzie? od Vile Peaks mu si? poprawia. Mam jeszcze troch? do przej?cia, wi?c za wiele o nim nie powiem, jednak widz?, ?e przebywanie z Light go hartuje. A to mu wró?y dobrze.

No i wreszcie ulubienica graczy XIII, czyli Fang - kolejna silna i charakterna kobieta na mod?? Lulu, tyle ?e bardziej ?ywio?owa. Ten sam ostry j?zor, co u Lulu - znakomicie. Jedyne na co Fang cierpi to przypad?o?? podobna "I must defeat Sin" Yuny, tyle ?e tu bardziej w odniesieniu do Cie'th i Ragnaroka.

Vanille - przyznam, ?e bardzo j? polubi?am, co dla mnie jest trudne, bo po Selphie i Rikku z FFX-2 reaguje na ten typ postaci odruchami wymiotnymi. Mo?e to dlatego, ?e w wi?kszo?ci jest narratorem pewnych wydarze?, co odkrywa jej powa?n? i g??bsz? natur?, czyni?c czym? wi?cej ni? beztrosk? g?upi? blandrynk?. Zw?aszcza pierwsze chaptery i jej empatia wobec Hope'a czyni j? ?atw? do polubienia.

Mr Hero, czyli Snow. Powiem szczerze, ?e chwilami to on mnie denerwuje. Skrzy?owanie Zella z Lagun?, z prze?wiadczeniem "I must SAVE THE WORLD" bla bla bla. No fakt, w odró?nieniu od Zella mysli, czasem nawet ca?kiem refleksyjnie, ale dla mnie cierpi na kompleks mesjasza lub bohatera i przez to jest troch? denerwuj?cy. No, ale Sentinel z niego przedni.

Palmityniansodu napisał/a:
O tej grafice doda?em, bo na zagranicznych forach g?ównie to krytykuj?. Mnie równie? wystarcza dobra fabu?a, uwa?am wr?cz ?e stare gry mia?y znacznie wi?cej klimatu- fotorealistyczne ?wiaty s?abiej dzia?aj? na wyobra?ni?

Najbardziej mnie wkurza w XIII ogromne ograniczenie eksploracji - co to za przyjemno?? chodzi? wedle ?ci?le wytyczonej na mapie ?cie?ki? Nie mog? sobie podej?? np. w Frozen Lake Bresha kawa?ek tu? nad przepa?ci?, by zajrze? w dó?, bo mi si? chwil? wcze?niej ko?czy miejsce wytyczone sztywno przez map?...

Secundo: gra jest do bólu liniowa. Ok Finale nigdy nie s?yn??y z nieliniowo?ci, ale taka 7, 8 czy 9 alkbo XII pozwala?y si? zapu?ci? gdzie?, by porobi? jaki? subquest. Tu w XIII tego prawie nie do?wiadczysz: wi?kszo?ci lokacji nie mo?na potem ponownie odwiedzi?, co za czasów 7-mki by?o nie do pomy?lenia. Z kolei po jakiego grzyba dopiero przed Orphanem dostaje si? opcj? wolnego dost?pu do niewielkiej cz??ci ?wiata? Tu? przed ko?cem? Bez sensu - nie ma w?a?ciwie wtedy ju? nic do roboty, poza biciem crystarium na 10-ym lvlu <yaaaawn>.

Nawet sama fabu?a nie jest konsekwentna. Podstawowa sprawa - po co Barthanderus i reszta Fal'Cie chce spotka? si? z Bhunivelze? Po co chc? zniszczy? Coccoon i sprowadzi? swego stwórc?? Co im to da? Jak dla mnie brak podstawowej motywacji dzia?a? main antagonisty, nie licz?c pogrywania lud?mi jak pionkami i mordowania dla frajdy pod p?aszczykiem dzia?a? humanitarnych. Ca?y ten misterny plan nie ma dla mnie jasno okre?lonego celu ko?cowego. Je?eli zostaniemy z czystym nihilizmem, to mamy powtórk? z bezp?ciowego Necrona z FF9, który wyskoczy? w grze w?a?ciwie na chwile przed jej ko?cem. Chocia? nie gra?am w FF XII, to naczyta?am si? wystarczaj?co o Vaynie i Venat, by zrozumie? ich motywy, które akceptuj? jako wiarygodne. Takiej wiarygodno?ci brak mi dla dzia?a? Barthanderusa, nie wiedz?c czego spodziewa si? po ponownym spotkaniu ze swoim bogiem.
Jak dot?d (Chapter 4) opowiadana historia w wi?kszo?ci si? klei. Zobacz?, jak b?dzie dalej.

No i faktycznie zgodz? si? z Toriyam? and Kitase - sama odczu?am wydzielanie dost?pu do kolejnych opcji przez kilka chapterów jako never-ending tutorial, a tak?e jako dalszy syndrom ogromnego ograniczania eksploracji ?wiata i mo?liwo?ci rozwoju bohaterów wedle widzimisi? gracza. Crystogeneze przemilcz?, bo to to samo co system AP w Final Fantasy 8, tylko ubrany graficznie w materie z FF 7 i pseudo Sphere grida z FF 10.
_________________
I’ve seen that frustration
Been crossed and lost and told no
And I’ve come back / unshaken
Let down and lived and let go.
 
 
Masamune 
Kupo!
Chocomaniac!Dołączył: 18 Sty 2013
Posty: 24
Wysłany: Wto 03 Sty, 2017 03:31   

Zabawne jak l?k przed czym? innym, nowym mo?e strasznie zniekszta?ci? obraz rzeczywisto?ci. Zabawne z perspektywy czasu, bo LR to w sumie najlepsza cz??? trylogii:).

Nie ?eby poprzeczka by?a jako? szczególnie wysoko postawiona, ale to dobra gra.

[ Dodano: Wto 03 Sty, 2017 03:32 ]
Zabawne jak l?k przed czym? innym, nowym mo?e strasznie zniekszta?ci? obraz rzeczywisto?ci. Zabawne z perspektywy czasu, bo LR to w sumie najlepsza cz??? trylogii:).

Nie ?eby poprzeczka by?a jako? szczególnie wysoko postawiona, ale to dobra gra.
_________________
:)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13